Gebrek aan maatwerk bij echtscheiding

De Hypotheekshop stelt dat door het hanteren van maatwerk de kans groter is dat een koopwoning bij echtscheiding behouden kan blijven voor één van de ex-partners. Ook zou de NHG moeten overwegen om consumenten in alle situaties van einde relatie ruimere leennormen te bieden.

Dat stelt De Hypotheekshop in een reactie op de antwoorden van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) op Kamervragen over het gebrek aan maatwerk door geldverstrekkers bij einde relatie situaties. Hypotheekadviseurs ervaren volgens De Hypotheekshop in de praktijk regelmatig dat aanbieders in het geval van echtscheiding niet altijd de ruimte benutten om maatwerk te leveren.

De minister zegt echter geen signalen te ontvangen dat kredietverstrekkers bij een relatiebreuk onvoldoende gebruik maken van de ruimte voor maatwerk bij echtscheidingen. Binnen het platform zijn volgens hem wel een aantal knelpunten voor maatwerk gesignaleerd. Hij belooft voor de zomer te komen met meer informatie over oplossingsrichtingen hiervoor.

Knelpunten volgens De Hypotheekshop

Maatwerk door Nationale Hypotheek Garantie niet altijd toegepast
Toetsen met hogere rente
Verplicht annuïtair aflossen
Gebruik verhuisregeling vaak niet deelbaar

Een maatschappelijk probleem

Het niet bieden van maatwerk vormt volgens De Hypotheekshop een maatschappelijk probleem en heeft diverse oorzaken. Een belangrijke is het ontbreken van duidelijke regelgeving. “De huidige regels in de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ kennen deels een open karakter. Deze open normen worden in de praktijk echter nauwelijks toegepast omdat er bij geldverstrekkers behoefte bestaat aan meer duidelijkheid. Het zou goed zijn als het Platform Maatwerk, zoals dat door het Ministerie van Wonen in het leven is geroepen, deze zou kunnen verschaffen.

Daarnaast zou de NHG moeten overwegen om consumenten in alle situaties van einde relatie de mogelijkheid van ruimere leennormen te bieden. Een relatiebreuk is een financieel en emotioneel ingrijpende gebeurtenis, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn. Maatwerk is dan essentieel om onnodige woningverkoop te voorkomen.”