Commissie pleit voor meer begeleiding bij scheiding

Om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door de (vecht)scheiding van hun ouders, moet er meer begeleiding komen meldt NU.nl.

Dit advies komt van de het Platform Scheiden zonder Schade, onder leiding van oud-minister Rouvoet (ChristenUnie).

Toegankelijke relatietherapie
De Commissie stelt o.a. dat relatietherapie toegankelijker, dus betaalbaarder moet worden voor (aanstaande) ouders.

Daarnaast moeten paren volgens de Commissie beter worden voorbereid op het ouderschap.

Scheidingsloket
Mocht het toch tot een scheiding komen, dan zou een speciaal gemeenteloket voor scheidingen hulp kunnen bieden aan ouders die er samen niet meer uitkomen.

In het scheidingsloket moeten 'scheidingsdeskundigen' komen die voor de ouders verdere professionele hulp kunnen regelen. Medewerkers van het loket kunnen andere professionals ondersteunen, zoals huisartsen, leraren en buurtwerkers. Omgekeerd moeten ze waar nodig ouders naar de professionals doorverwijzen. Ook kan het loket de ouders helpen om hun sociale netwerk te versterken, zoals familieleden en buren. "Professionals komen en gaan, maar het sociale netwerk blijft en alleen zo kan de continuïteit geborgd worden. Dat is essentieel", staat in het commissieadvies.

Vechtscheidingen
Per jaar krijgen naar schatting zo'n 70.000 thuiswonende kinderen met een scheiding te maken. De Kinderombudsman spreekt van een 'vechtscheiding' als een scheiding zodanig veel conflicten met zich meebrengt dat de ouders het belang van hun (ex-)partner en/of hun kind(eren) uit het oog verliezen. Het precieze aantal vechtscheidingen in Nederland is niet bekend, maar geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen mee te maken krijgen en dat in totaal 16.000 kinderen de dupe zijn van de vechtscheiding van hun ouders.

Bronnen: NU.nl en NOS.nl