Co-ouderschap na scheiding niet altijd beste oplossing

Co-ouderschap is niet altijd de beste oplossing na een scheiding. De regeling waarbij de kinderen de ene helft van de week bij hun vader wonen en de ander helft bij hun moeder, of om de week, heeft veel impact op hun sociale leven. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven.

Volgens de studie - in België uitgevoerd - overlegt een kwart van de gescheiden ouders nooit met de ex-partner over de kinderen.

Vaak verhuizen
Eén van de grootste nadelen voor de kinderen is volgens de onderzoekers dat ze vaak moeten verhuizen. Zeker als ouders ver van elkaar wonen, wordt het voor de kinderen daardoor moeilijk om een sociaal netwerkt uit te bouwen.

Geen overleg met de kinderen
Een kwart van de gescheiden ouders blijkt niet met elkaar te overleggen over de kinderen, wat ook nadelige gevolgen heeft voor de kinderen. Volgens de onderzoekers houden de ouders teveel vast aan het idee dat alles door de helft moet.

Die regeling waarbij de ouders beiden de helft van de zorg voor hun rekening nemen blijkt vaak niet haalbaar, onder andere omdat ouders soms gewoon niet meer met elkaar kunnen praten omdat ze in een vechtscheiding verzeild zijn geraakt.

Co-ouderschap in Nederland
In Nederland hebben ouders in de meeste gevallen allebei het gezag over hun kinderen en zijn stellen die uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Steeds meer ouders kiezen voor co-ouderschap.

Advocaat voor het kind
Eind vorig jaar deed de Nederlandse Orde van Advocaten de aanbeveling aan het ministerie van Veiligheid en Justitie om kinderen bij een vechtscheiding zelf over een advocaat te laten beschikken om hun eigen belangen te behartigen. Volgens de advocatenorde hebben kinderen bij een vechtscheiding professionele begeleiding nodig. De speciaal aangewezen advocaat kan dan met het kind praten en luisteren naar zijn of haar wensen, zonder dat de ouders invloed uit kunnen oefenen. Vervolgens kan de advocaat een ‘kindplan’ opstellen dat aan de rechter wordt voorgelegd, aldus de aanbeveling.

Bron: Zembla.nl