Checklist: wat moet je meenemen naar de mediator

Voor het afwikkelen van een echtscheiding is een goed overzicht van jullie financiële situatie noodzakelijk. Verzamel daarom tijdig de nodige informatie en neem die mee als je naar de advocaat-mediator of echtscheidingsnotaris gaat.

Hieronder staat een checklist van de belangrijkste zaken:

• Trouwboekje. Akte huwelijkse voorwaarden (als die zijn gemaakt)
• Samenlevingsovereenkomst. Akte erkenning kinderen, aantekening gezagsregister
• Hypotheekakte en bijbehorende correspondentie daarover
• Koopsompolissen en andere financiële waardepapieren
• Huurovereenkomst van de woning
• Overzicht van bankrekeningen, spaarrekeningen, beleggingsrekeningen 
• Jaaropgaven, loonstrookjes en uitkeringsspecificaties
• De laatste drie aangiften inkomstenbelasting
• Overzicht van verzekeringen. Op wiens naam staan deze?
• Waar is tijdens het huwelijk/samenwoning pensioen opgebouwd? Wie waren de werkgevers in die periode?
• Zijn er automatische betaalopdrachten?
• Zijn er schulden? Zo ja, verzamel de bewijsstukken, en opgave van restant(schuld) en restantlooptijd.

Bedenk goed welke aanvullende documentatie in jullie situatie van belang kan zijn en voeg die aan de checklist toe.

Praktische zaken bij scheiding

Er moeten ook veel praktische zaken geregeld worden als jullie uit elkaar gaan.

• Van welke verenigingen zijn jullie lid? Moeten lidmaatschappen worden opgezegd?
• Zijn er abonnementen of tijdschriften en/of sportscholen op jullie beider naam? Controleer wanneer die zo nodig kunnen worden opgezegd.
• Hoe regel je dat jullie allebei kunnen (blijven) telebankieren?
• Hoe regel je dat je allebei een eigen internetprovider hebt en een eigen e-mailadres?
• Welke organisaties moeten nog meer weten dat jullie uit elkaar gaan?

Spreek samen af wie de informatie uit de checklist verzamelt en hou elkaar daarover op de hoogte. Of nog beter: doe het samen. Of zorg in elk geval dat jullie van elkaar weten wat je doet.  Als informatie achtergehouden wordt, wekt dat achterdocht bij de ander (en ook bij de rechter).

De Kinderen

Wanneer je samen kinderen hebt, is het van groot belang dat je in overleg met de advocaat-mediator of echtscheidingsnotaris inventariseert hoe zij het beste af zijn na de scheiding. Met oudere kinderen is overleg misschien mogelijk, maar zowel met oudere als met jongere kinderen is het van wezenlijk belang dat er goede afspraken worden gemaakt over waar en bij wie zij zullen wonen en welke omgangsregeling voor alle betrokkenen wenselijk is. Lees hierover meer op onze website.

Het is wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

• omgangsregeling
• kamers
• halen/brengen van clubjes of sport- speelafspraken
• kleding.

Heb je vragen? Bel (gratis) of mail ons!

Bel ons op 0800 - 88 99 000 (gratis) voor een vrijblijvend gesprek of neem contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord.