Fred Schonewille

Hoefnagels Methodische Mediation
Sandrasteeg 8
7411 KS Deventer

Informatie
Echtscheidingsbemiddelaar in Deventer en omgeving is Mr Fred Schonewille. Alimentatie berekenen, kinderalimentatie, wonen, bezoekregelingen of coouderschap voor de kinderen in onderling overleg met beide partijen zijn bij hem in goede handen.

Meer informatie
Fred Schonewille is door prof. G.P. Hoefnagels opgeleid en heeft gedurende enkele jaren met hem samengewerkt in diens toenmalige praktijk in Vorden. Schonewille volgde voorts diverse mediationopleidingen, waaronder die tot forensisch mediator. Hij is tevens als universitair docent en onderzoeker verbonden aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht, waar zijn aandachtsgebieden Relatievermogensrecht, Mediation en Notarieel Recht zijn. Hij is ook een van de initiatiefnemers geweest van de door de Universiteit Utrecht aangeboden interfacultaire minor mediation. Schonewille werkt thans aan een dissertatie over de contractvrijheid van echtgenoten in het relatievermogensrecht. Voorheen was hij notaris en ook toen al actief als scheidingsbemiddelaar en mediator.

Schonewille past in zijn praktijk de door Hoefnagels ontwikkelde methodische mediation toe, niet alleen in scheidingsbemiddelingen maar ook in relatiemediation en nalatenschapsmediation.

Schonewille was als deskundige nauw betrokken bij de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Luchtenveld in de periode 2004-2006, dat scheiden zonder rechter mogelijk maakte. In dit wetsvoorstel was een belangrijke rol weggelegd voor het zogenoemde ouderschapsplan. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het terrein van mediation en relatievermogensrecht, onder andere voor de VMSN en Vermande.

T:
F:
E: schonewille@hoefnagelsmethodischemediation.nl

Hoefnagels Methodische Mediation
Sandrasteeg 8
7411 KS Deventer